TPG IV, TPG V og H&F – Intergraph Corporation

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

TPG IV, TPG V og H&F (alle USA), oppkjøp av Intergraph Corporation (USA).Meldt til Konkurransetilsynet