TPO Investments AS – Petrojarl ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: skipsfartsmarkedet (skytteltank og FPSO)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

TPO Investments AS (org.nr. 989 987 887), oppkjøp av Petrojarl ASA (org.nr. 989 600 699).Meldt til Konkurransetilsynet