Trace Invest AS – Reflection Marine ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Marin seismikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.08.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Trace Invest AS (org.nr. 919 117 133) kjøper 100 % av aksjene i Reflection Marine ASA (org.nr. 920 956 173)