Tradimus AB – Total Logistik Sweden AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: logistikk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 21.04.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tradimus AB (svensk org.nr. 556590-3951), oppkjøp av Total Logistik Sweden AB (svensk org.nr. 556004-8455).Meldt til Konkurransetilsynet