Tradimus S.A.R.L. – Tradimus Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: outsourcing, konsulentvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.09.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tradimus S.A.R.L. (org.nr. B 114373, Luxemburg), oppkjøp av Tradimus Holding AB (svensk org.nr. 556692-9245).Meldt til Konkurransetilsynet