Trafigura Group Pte Ltd – Puma Energy Holdings Pte Ltd

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Handel og lagring av petroleumsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.03.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Trafigura Group Pte Ltd (org.nr. 201017488D Singapore) erverver enekontroll i Puma Energy Holdings Pte Ltd (org.nr. 201311781D Singapore)