Trans Motor AS – Renault Norge

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bil

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 01.09.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

RBI Norge AS som eies av Trans Motor AS (org.nr. 919141182) overtar Renault Norges (org.nr. 991325638 filial av Renault Nordic AB) ansvar som bilimportør i Norge