Transocean Ltd – Songa Offshore SE

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Olje- og gassindustri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.08.2017

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Transocean Ltd (Sveits) vurderer å fremme et offentlig frivillig tilbud for alle utstedte og utestående aksjer i Songa Offshore SE (Kypros)