Transport Holding GLLS AS – Toten Transport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transporttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Transport Holding GLLS AS (nyetablert fellesforetak, org.nr. 924 887 834) kjøper 100 % av aksjene i Toten Transport AS (org.nr. 935 000 165)