Transportsentralen AL – AS Moss Transportforum

Berørte markeder ikon Berørte markeder: spesialiserte transporttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.03.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Transportsentralen AL (org.nr. 914 608 996), oppkjøp av AS Moss Transportforum (org.nr. 916 859 023).Meldt til Konkurransetilsynet