Transportsentralen AL Oslo – Blå Kurér AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transport/spedisjonssselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.05.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Transportsentralen AL Oslo (org. nr. 942170203) erverver 100 % av aksjene i Blå Kurér AS (org. nr. 961678889)