Trelleborg Viking AS – Mehren Rubber AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for gummibearbeidede produkter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Trelleborg Viking AS (org.nr. 941 730 566), oppkjøp av Mehren Rubber AS (org.nr. 931 754 572).Meldt til Konkurransetilsynet