Trico Marine Services Inc. – DeepOcean ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IMR subsea services

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Trico Marine Services Inc. (org. nr. 72-1252405, USA) erverver mer enn 50 % av aksjene i DeepOcean ASA (org. nr. 980722805)