Trio Enterprise AB – Locus Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produkter og tjenester til transportnæringen, nødetater, vakt-, verdi- og assistanseselskaper

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.02.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Trio Enterprise AB (org. nr. 556542-8132, Sverige) erverver 100 % av aksjene i Locus Holding AS (org. nr. 935166438)