Triton Managers II Ltd – Bravida ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: vann-, varme- og sanitærmarkedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.10.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Triton Managers II Ltd (org.nr. 89128, Channel Islands), kjøp av 92,13 prosent av aksjene i Bravida ASA (org.nr. 982 281 024).Meldt til Konkurransetilsynet