Triton Managers II Ltd – NVS Installation AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: installasjoner innen varme, kjøling, ventilasjon etc

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Triton Managers II Ltd (org.nr. 89128, Channel Islands), oppkjøp av NVS Installation AB (svensk org.nr. 556053-6194).Meldt til Konkurransetilsynet