Troms Kraft AS – Ishavskraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftproduksjon, distribusjon og salg av elektrisk kraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.03.2016

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Troms Kraft AS (org.nr. 979 468 792) erverver ytterligere aksjer i Ishavskraft AS (org.nr. 979 139 268), og vil dermed oppnå en eierandel på 100% i Ishavskraft AS