Troms Kraft Marked AS – Ishavskraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Omsetning av elektrisk kraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Troms Kraft Marked AS (org. nr. 979468822) overdrar en del av sin virksomhet til Ishavskraft AS (org. nr. 979139268) og erverver 50 % av aksjene i selskapet