Troms Kraft Nett AS / Nordlandsnett AS – danner felles selskap for nettvirksomhet

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energiforsyning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.10.2020

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Troms Kraft Nett AS (org.nr. 979 151 950) og Nordlandsnett AS (org.nr. 990 892 679) samler sine nettvirksomheter i ett felles selskap gjennom en fusjon