Troms Kraftforsyning og Energi AS – Nordkraft AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kraftproduksjon, nettvirksomhet, konsulentvirksomhet og salg av strøm

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Troms Kraftforsyning og Energi AS (org. nr. 979152027) og Narvik Kommune erverver felles kontroll over Nordkraft AS (org. nr. 986947884)