Tromsbygg AS – Storsteinnes Trelasthandel AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: byggvarer og entreprenørvirksomhet i bygg og anlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tromsbygg AS (org.nr. 979 908 512), oppkjøp av Storsteinnes Trelasthandel AS (org.nr. 936 974 182).Meldt til Konkurransetilsynet