Trøndelag Bomveiselskap AS – Vegamot AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bompengeselskap

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.07.2014

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Trøndelag Bomveiselskap AS (org. nr. 935162718) fusjoneres med Vegamot AS (org. nr. 988124796)