Trønder Taxi AS og Sør Trøndelag Taxi AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: taxidrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakssammenslutning mellom Trønder Taxi AS (org.nr. 967 332 550) og Sør Trøndelag Taxi AS (org.nr. 974 381 931)