Trønderbilene AS – Gauldal Billag AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rutebildrift, turkjøring, godskjøring og verkstedsdrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.10.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Trønderbilene AS (org. nr. 979217102) erverver enekontroll i Gauldal Billag AS (org. nr. 917743576)