TrønderEnergi AS / HitecVision AS – Newco

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Produksjon og distribusjon av elektrisk kraft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2022

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

TrønderEnergi AS (org.nr. 980 417 824) og HitecVision AS (org.nr. 979 598 122) etablerer fullfunksjons fellesforetaket Newco