TrønderEnergi AS – Malvik Everk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Energiproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.06.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

TrønderEnergi AS (org. nr. 980417824) overtar alle aksjene i Malvik Everk AS (org. nr. 988237272)