TrønderEnergi AS / Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS – NTE Nett AS / TrønderEnergi Nett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Distribusjon av kraft (nettvirksomheten)

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.03.2019

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

TrønderEnergi AS (org.nr. 980 417 824) og Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (org.nr. 992 462 841) erverver felles kontroll i et nyopprettet nettkonsern bestående av NTE Nett AS (org.nr. 988 807 648) og TrønderEnergi Nett AS (978 631 029)