TrønderEnergi Nett AS – Trondheim Energi Nett AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Bygging, drift og vedlikehold av reginal- og distribusjonsnett

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.06.2010

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

TrønderEnergi Nett AS (org. nr. 978631029) erverver enekontroll i Trondheim Energi Nett AS (org. nr. 980396045)