Trondos SA – Coop Inn-Trøndelag SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarer og byggevarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.05.2015

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Trondos SA (org.nr. 938786054) fusjonerer med Coop Inn-Trøndelag SA (org.nr. 938548005)