Trondos SA – Coop Meråker SA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvarer, byggevarer og drivstoff

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.02.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Trondos SA (org. nr. 938786054) fusjonerer med Coop Meråker SA (org. nr. 947059025)