Tronic Ltd – Read Matre Instruments AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedene for undervanns energi-distribueringssystemer og instrumenter for bruk på undervanns produksjonssystemer til olje og gass

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.02.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tronic Ltd (UK), kjøp av samtlige aksjer i Read Matre Instruments AS (org.nr. 936 260 454).Meldt til Konkurransetilsynet