Trucknor Sogn og Fjordane AS – Sogn Bilservice AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Reperasjon, service og vedlikehold av tunge kjøretøy

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.01.2012

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Trucknor Sogn og Fjordane AS (org. nr. 888545972) erverver enekontroll i Sogn Bilservice AS (org. nr. 839948522)