Tryg Forsikring A/S – Troll Forsikring AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skadeforsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.02.2018

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Tryg Forsikring A/S (org.nr. 989563521) kjøper aksjene i Troll Forsikring AS (org.nr. 991226281)