Tryg i Danmark smba – SATS Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for treningsstudioer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.11.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tryg i Danmark smba (dansk CVR-nr. 10-43-04-10), oppkjøp av SATS Holding AB (svensk org.nr. 556628-6562).Meldt til Konkurransetilsynet