TTS Marine ASA – Umoe Schat-Harding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for maritimt redningsutstyr

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.08.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

TTS Marine ASA (org.nr. 932 142 104), oppkjøp av Umoe Schat-Harding AS (org.nr. 937 989 202).Meldt til Konkurransetilsynet