Tun Media AS – AS Valdres og Valdres Trykkeri

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forlegging av blader og tidsskrifter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.03.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tun Media AS – AS Valdres (org.nr. 982519985) kjøper AS Valdres og Valdres Trykkeri (org.nr. 917053480)