Tun Media AS – Fri Flyt AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Blader og tidsskrifter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.03.2009

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Tun Media AS (org. nr. 982519985) erverver kontroll i Fri Flyt AS (org. nr. 979754582)