TV 2 Gruppen AS – RiksTV AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: TV - rettighetsmarked, grossistmarked, distribusjonsmarked og reklamemarked i Norge

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.05.2021

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

TV 2 Gruppen AS (org.nr 962 925 634) erverver 50 % av aksjene og erverver med dette enekontroll over RiksTV AS (org.nr. 889 099 682)