Umoe Catering AS – Fattigmann AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: produksjon og salg av brød og ferske konditorvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 02.05.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Umoe Catering AS (org.nr. 984 356 358), kjøp av samtlige aksjer i Fattigmann AS (org.nr. 950 340 274).Meldt til Konkurransetilsynet