Umoe IKT AS – iTet AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IKT tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.05.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Umoe IKT AS (org. nr. 887582602) erverver kontroll i iTet AS (org. nr. 981701097)