Umoe IKT AS – Ulriken Consulting AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.01.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Umoe IKT AS (org.nr. 887 582 602), kjøp av 51 prosent av aksjene i Ulriken Consulting AS (org.nr. 985 019 150).Meldt til Konkurransetilsynet