Umoe Industri AS – Bravida IKT AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Umoe Industri AS (org.nr. 960 197 275), kjøp av samtlige aksjer i Bravida IKT AS (org.nr. 887 582 602).Meldt til Konkurransetilsynet