Umoe Industri AS – Computerland Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-markedet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.07.2006

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Umoe Industri AS (org.nr. 960 197 275), oppkjøp av Computerland Norge AS (org.nr. 960 197 275).Meldt til Konkurransetilsynet