Umoe Industri AS – Sønnico Installasjon AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: elektro-, ventilasjons- og rørtjenester innen sektorene bygg og anlegg, offshore, skip og tele

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.06.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Umoe Industri AS (org.nr. 960 197 275), kjøp av 100 prosent av aksjene i Sønnico Installasjon AS (org.nr. 876 950 812).Meldt til Konkurransetilsynet