Unicargo AS – S P S Shipping Partner Sarpsborg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Transporttjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.08.2008

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Unicargo AS (org.nr. 983862802), erverver den delen av transportvirksomheten i S P S Shipping Partner Sarpsborg AS (org.nr. 940639832) som omfattes av CIS-landene (tidligere Sovjetunionen)