Unicon AS – SMS Betong AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: markedet for ferdigbetong

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Unicon AS (org.nr. 942 822 979), kjøp av virksomheten samt eiendeler og rettigheter tilknyttet SMS Betong AS (org.nr. 950 542 470).Meldt til Konkurransetilsynet