Union Residential Development Management AS – Bonava Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsutvikling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.06.2023

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Union Residential Development Management AS (org.nr. 828 880 802) erverver 100 % av aksjene i Bonava Norge AS (org.nr. 980 390 020)