Unisport Holding AB – Scansis AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Nærmiljøanlegg, kunstgress og utstyr til idrettsanlegg

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.11.2013

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke inngrep

Unisport Holding AB (svensk org.nr. 556890-1770) erverver Scansis AS (org.nr. 939866280)