Unitor ASA – TeamTec AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: salg av skipsutstyr både til seilende skip og til nybygg på verft

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.12.2004

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Unitor ASA (org.nr. 917 019 215), kjøp av samtlige aksjer i TeamTec AS (org.nr. 974 388 427).Meldt til Konkurransetilsynet