Unos Dagligvare AS – ICA Detalj AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: detaljsalg av dagligvarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.09.2005

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Unos Dagligvare AS (org.nr. 988 384 046), overtakelse av varebeholdning og drift av butikkfilial i ICA Detalj AS (org.nr. 963 132 794), Rimi Sellebakk.Meldt til Konkurransetilsynet